postcard

Satu Bengkel Kursus Pembangunan Montaj Video untuk Bulan Keluarga Kebangsaan 2015, LPPKN telah di adakan sepertimana maklumat berikut :

Tarikh : 26, 27 & 28 Oktober 2015

Tempat : Bahagian Teknologi Maklumat, LPPKN, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur.

Bengkel ini diadakan bagi memberi teknik dalam membangunkan montaj video bagi tujuan promosi, korporat, persembahan slide dan yang berkaitan dengan unit penerbitan. Peserta yang hadir adalah daripada Bahagian Teknologi Maklumat, Bahagian Komunikasi Korporat, Unit Rekabentuk Grafik dan Unit Promosi.

Antara keperluan bengkel ini ialah Pembangunan Storyboard, Skrip, Pembahagian Tugas Produksi Penerbitan dan Penggunaan perisian yang sesuai untuk suntingan.

kursus lppkn